ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Κ.Π.Γ.

Το Κ.Π.Γ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) είναι επίσημη πιστοποίηση γνώσης μιας ξένης γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας. Οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε Μάιο και Νοέμβριο για τις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά. Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Τούρκικα. Χορηγούνται έξι πτυχία, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετικό επίπεδο γλωσσικής δεξιότητας: Α1 (Στοιχειώδης γνώση), Α2 (Βασική γνώση), Β1 (Μέτρια γνώση),  Β2 (Καλή γνώση), Γ1 (Πολλή καλή γνώση), Γ2 (Άριστη γνώση).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κ.Π.Γ.

Τα πτυχία του Κ.Π.Γ. είναι απολύτως ισόβαθμα με τα πτυχία αντίστοιχου επιπέδου που χορηγούνται από τους ξένους φορείς (Βρεταννικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π ). Αυτό διότι ο βαθμός γλωσσικής δεξιότητας που αντιστοιχεί σε κάθε επίπεδο ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, και όχι πλέον μεμονωμένα από τον κάθε πάροχο ενός πτυχίου, όπως συνέβαινε πριν το  2005.

2. Ο κάτοχος ενός Κ.Π.Γ μπορεί να το εντάξει στο βιογραφικό του σημείωμα και να είναι σίγουρος ότι θα ληφθεί σοβαρά υπ” όψιν, καθώς αποδεικνύει ότι ο μαθητής εξετάστηκε επιτυχώς επί αγνώστων θεμάτων στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

3. Δεδομένου ότι το Κ.Π.Γ αποτελεί επίσημο τίτλο του Ελληνικού κράτους, διατηρεί της ισχύ του και στο εξωτερικό. αρκεί ο ενδιαφερόμενος να προβεί σε επίσημη μετάφραση του πτυχίου στη γλώσσα της χώρας προορισμού του.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εγγραφές διενεργούνται δύο με τρεις μήνες πριν τις εξετάσεις μετά από ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

-Αίτηση εγγραφής.

-Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

-Δύο φωτογραφίες μικρού μεγέθους.

-Ηλεκτρονικό παράβολο 60? για το επίπεδο Α, 80? για το επίπεδο Β και 100? για το επίπεδο Γ. Το ποσό καταβάλλεται στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού όπου διαμένει ο υποψήφιος. Από εκεί θα παραλάβουν οι επιτυχόντες τα πτυχία τους, περίπου πέντε με έξι μήνες μετά τις εξετάσεις.