ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

       

Το πρωινό κουδούνι χτυπά στις 8.15

1η ώρα :  8.15 – 9.00 (45 λεπτά)

Διάλειμμα 10 λεπτών

2η ώρα :  9.10 –  9.50  (40 λεπτά)

Διάλειμμα 10 λεπτών

3η ώρα :  10.00 – 10.45  (45 λεπτά)

Διάλειμμα 10 λεπτών

4η ώρα 10.55 -11.40  (45 λεπτά)

Διάλειμμα 10 λεπτών

5η ώρα :  11.50 – 12.30  (40 λεπτά)

Διάλειμμα 10 λεπτών

6η ώρα :  12.40 – 13.15  (35 λεπτά)

Διάλειμμα 10 λεπτών

7η ώρα :  13.25 – 13.55  (30 λεπτά)