ΜΑΘΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ 

Α 1 – 27

Α 2 – 27

Α 3 – 26

Α 4 – 28

Β 1 – 22 

Β 2 – 23 

Β 3 – 22

Β 4 – 24

Γ 1 – 22

Γ 2 – 22

Γ 3 – 19

Γ 4 – 23

Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα για το σχολικό έτος 2017-2018 δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα.