ΜΑΘΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ 

Α 1 – 27

Α 2 – 27

Α 3 – 27

Α 4 – 27

Β 1 – 23

Β 2 – 25 

Β 3 – 26

Β 4 – 26

Γ 1 – 22

Γ 2 – 22

Γ 3 – 21

Γ 4 – 22

Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα για το σχολικό έτος 2017-2018 δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα.