ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ 007

Το 2ο Γυμνάσιο Μεγάρων ιδρύθηκε το έτος 1983, όταν

ο αριθμός των μαθητών του 1ου Γυμνασίου είχε αυξηθεί

τόσο πολύ που κατέστησε πλέον επιτακτική την ανάγκη

για τη δημιουργία ενός νέου σχολείου. Ωστόσο δεν

απέκτησε δικό του κτίριο αλλά λειτούργησε

-και εξακολουθεί να λειτουργεί- συστεγαζόμενο με το

1ο Γυμνάσιο και συναυλιζόμενο με το 1ο Λύκειο Μεγάρων.

Συγκεκριμένα διατηρεί το ισόγειο,

το δεύτερο και τρίτο όροφο του ενιαίου κτιρίου.

ΣΧΟΛΕΙΟ 002

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

1984-1985  Τσιτσιλιάνου Παρασκευή

1985-1986  Μπέης Κωνσταντίνος

1986-1989  Δαγιακίδης Κλεάνθης

1989-1993  Τρύπου Παρασκευή

1993-1997  Κάρκα Άννα

1997-2013  Τζέη Μαρία

2013-2015  Θωμαϊδου Ευμορφίλη

2015-            Θεοδωρίδου Ελένη

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

(από το 1993)

1993-2013  Παναγιωτάκης Νικόλαος

2013-2015  Θεοδωρίδου Ελένη

2015-             Ταμπάκη Παρασκευή

Η ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ 005

workinprogress