ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Σας καλωσορίζουμε  στο νέο σας σχολείο! (Πατήστε εδώ).

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (Πατήστε εδώ ).

Ατομικό δελτίο μαθητή για εγγραφή Πατήστε εδώ ).

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας (Πατήστε εδώ ).

Δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς μαθητών (Πατήστε εδώ ).