ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Δικαιολόγηση απουσιών
Σας γνωρίζουμε ότι η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική.

Η φοίτηση του μαθητή είναι επαρκής κι έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις εξετάσεις του Μαΐου – Ιουνίου:
? Όταν δεν έχει απουσίες
? Όταν έχει μέχρι 64 αδικαιολόγητες απουσίες το χρόνο και μέχρι 50 δικαιολογημένες (σύνολο μέχρι 114).

Ο μαθητής που απουσιάζει από το σχολείο μία ή περισσότερες ημέρες λόγω ασθενείας ή άλλου σοβαρού λόγου, μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες ως εξής:
? Σε κάθε περίπτωση (και όταν ο μαθητής πάρει άδεια από το Διευθυντή), πρέπει να προσέλθει στο σχολείο ο γονέας του μαθητή σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.
? Εάν έχει βεβαίωση από γιατρό, την καταθέτει στο σχολείο κι υπογράφει το σχετικό έντυπο
? Εάν δεν έχει χαρτί από γιατρό, υπογράφει σε σχετικό έγγραφο, επικαλούμενος τους λόγους απουσίας του παιδιού του. Χωρίς χαρτί από γιατρό ο γονέας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι 2 συνεχόμενων ημερών και συνολικά απουσίες μέχρι 10 ημερών το χρόνο.