ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

20190326_123758

Την  Πέμπτη 21 Μάρτη 2019 τα τμήματα  Β1, Β2, και Β4 του γυμνασίου μας πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία με την βοήθεια των καθηγητών τους Δελακουρίδη Σπυρίδωνα ΠΕ03, Σαρρή Γιάννη 04, και Σαρρή Φωτεινή ΠΕ04 το πείραμα του Ερατοσθένη που αφορά στον υπολογισμό της ακτίνας της γης.

20190326_123752

Στις 12:35 ακριβώς τα παραπάνω τμήματα μετ τους καθηγητές τους κατέβηκαν στην αυλή έχοντας μαζί τους χάρακες ή πασσάλους που τους έστησαν όρθιους και κάθετους με το έδαφος και με μεζούρες από το εργαστήριο ΣΕΦΕ μέτρησαν το ύψος του και το μήκος της σκιάς του. Στη συνέχεια ανέβηκαν στις τάξεις τους όπου σαν εργασία υπολόγισαν με τη βοήθεια των καθηγητών και της τριγωνομετρίας τη γωνία του πασσάλου με την νοητή υποτείνουσα από το ύψος του μέχρι την άκρη της σκιάς του. Αυτή τη γωνία στη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ίση με τη γωνία που σχηματίζει η ακτίνα της γης μέχρι την τοποθεσία του πειράματος με την ακτίνα της γης μέχρι τον ισημερινό. Έτσι στη συνέχεια με τη βοήθεια της μέτρησης κύκλου υπολογίσαμε την  ακτίνα της γης, όπου όλα τα τμήματα τη βρήκαν περίπου 6.343 χλμ. δηλαδή με εξαιρετικά ελάχιστη απόκλιση.


20190326_123808

Το παραπάνω πείραμα θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς αποδεικνύει στην πράξη πόσο χρήσιμα είναι τα μαθηματικά και οι θετικές επιστήμες. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να λειτουργήσουν βιωματικά οι μαθητές και να αποκτήσουν μια πολύτιμη επιστημονική εμπειρία ξεφεύγοντας από τα στενά πλαίσια της τάξης και του μαθήματος.

Ευελπιστούμε και σε άλλες τέτοιες δράσεις.