ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Τη Δευτέρα 21 Μαιου έως και την Παρασκευή 25 Μαϊου πραγματοποιήθηκε η ετήσια έκθεση Τεχνολογίας και Εικαστικών.DSCN1467 DSCN1464 DSCN1465

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν οι εργασίες των μαθητών στα αντίστοιχα μαθήματα κατά την διάρκεια του σχολικού έτους.

DSCN1470