ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στην Α΄ ταξη θα πραγματοποιηθούν θέματα του διδακτικού αντικειμένου «Σχολική και Κοινωνική Ζωή».

Τα τμήματα Α1 και Α4 θα αναπτύξουν το θέμα «Έκφραση – Επικοινωνία μέσω της Τέχνης» με υπεύθυνο καθηγητή τον κύριο Κοντούδη Μιχάλη. Τα τμήματα Α2 και Α3 θα αναπτύξουν το θέμα «Φιλία» με υπεύθυνο καθηγητή τον κύριο Κλαδά Παναγιώτη.

Στη Β΄ τάξη θα υλοποιηθούν θέματα του διδακτικού αντικειμένου «Φύση και Άσκηση» με υπεύθυνους καθηγητές την κυρία Κουλιέρη Βασιλική και τον κύριο Γεωργιάδη Ιωάννη.