ΓΛΥΠΤΙΚΗ … στο θρανίο!!!

«Ανθρώπινη φιγούρα»

Σε τρία στάδια, τα οποία κάλυψαν τρεις διδακτικές ώρες, ολοκλήρωσαν οι μαθητές τα γλυπτά τους.

Στο πρώτο στάδιο διαμόρφωσαν τον σκελετό και καθόρισαν την κίνηση της φιγούρας της.

DSCN0801

Την επόμενη εβδομάδα (δεύτερο στάδιο) έπλασαν με πηλό και ολοκλήρωσαν το γλυπτό τους. Αποθηκεύσαμε τα γλυπτά, στο χώρο του σχολείου, για να στεγνώσουν.DSCN0805

Τέλος (την τρίτη διδακτική ώρα) κάλυψαν τις ατέλειες που προέκυψαν καθώς στέγνωσε ο πηλός και κάλυψαν το γλυπτό με κόλλα για να ενισχύσουν την αντοχή του.

DSCN0857

Τα έργα τοποθετήθηκαν σε ξύλινη βάση, σε παράταξη, και αποτελούν μέρος της διακόσμησης του σχολείου μας.

Μιχάλης Κοντούδης (εικαστικός)

« 1 της 2 »