ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 002

Συνεχίζεται η επιμόρφωση των καθηγητών του σχολείου μας, σε εκπαιδευτικά θέματα που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του έργου τους.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 001

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, ο σχολικός σύμβουλος κύριος Παυλικάκης Γεώργιος ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας, ανέλαβε και υλοποίησε ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα «Διαχείριση σχολικής τάξης».

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 006 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 003 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 005

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 004