ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Το σχολείο μας σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό υλοποιεί σεμινάριο πρώτων βοηθειών.

εθελοντισμός και άλλα 010

Δωδεκαμελής ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας παρακολουθούν πολυήμερο σεμινάριο πρώτων βοηθειών με σκοπό να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

εθελοντισμός και άλλα 014

Τα μαθήματα είναι διαδραστικά με ενεργό την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.

εθελοντισμός και άλλα 017 εθελοντισμός και άλλα 019 εθελοντισμός και άλλα 021

Με την ολοκλήρωση του κύκλου του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πιστοποίηση στην γνώση παροχής πρώτων βοηθειών μετά από γραπτή δοκιμασία.