ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

«ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ»

Τα έργα με θέμα “Πανσέληνος» έγιναν από τους μαθητές της Τρίτης τάξης στα πλαίσια της ενότητας μαθημάτων σχετικά με τη Σύνθεση και μετά την ανάλυση της ομώνυμης σειράς έργων του Γιάννη Μόραλη.

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

Τα έργα διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου δημιουργήθηκαν από τους μαθητές της Δευτέρας τάξης στα πλαίσια μαθημάτων σχετικά με το ρόλο των σχημάτων και των χρωμάτων στο χώρο.

 

Μιχάλης Κοντούδης (εικαστικός)

Michalis Kontoudis