ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ

Στις 9 Φεβρουαρίου τα τμήματα Γ2 και Γ4 του σχολείου μας επισκεφθήκαμε στα πλαίσια του Σ.Ε.Π, το εργοστάσιο της ΔΕΛΤΑ στον Άγιο Στέφανο.

Εκεί μία τεχνολόγος τροφίμων μας ξενάγησε στο χώρο, αφού πρώτα μας ανέπτυξε διάφορα θέματα πάνω στην παραγωγή, την επεξεργασία, την συντήρηση και τη συσκευασία διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης ενημερωθήκαμε για τις διάφορες ειδικότητες που απαιτούνται και τις επαγγελματικές προοπτικές. Η ξενάγηση στο χώρο ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία, καθώς είδαμε μηχανές και ανθρώπους να συνεργάζονται άψογα για να πετύχουν τη μαζική παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.