ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

«Ιστιοπλοΐα»

Τα έργα με θέμα «Ιστιοπλοΐα» δημιουργήθηκαν από τους μαθητές της Α? τάξης στα πλαίσια της ενότητας μαθημάτων σχετικά με τη Σύνθεση.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΗ

«Το όρος Sainte-Victoire»

Τα έργα  με θέμα «Παραλλαγή στο έργο “Το όρος Sainte-Victoire” του Πωλ Σεζάν» δημιουργήθηκαν από τους μαθητές της Β? τάξης στα πλαίσια της ενότητας μαθημάτων σχετικά με το Χρώμα.

 ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ

«Κίνηση»

Τα έργα με θέμα “Κίνηση” δημιουργήθηκαν από τους μαθητές της Γ? τάξης στα πλαίσια της ενότητας μαθημάτων «Κίνηση-Ένταση-Δυναμική».

Ο καθηγητής Μιχάλης Κοντούδης