Αρχείο κατηγορίας ΓΚΑΛΕΡΙ

ΓΛΥΠΤΙΚΗ … στο θρανίο!!!

«Ανθρώπινη φιγούρα»

Σε τρία στάδια, τα οποία κάλυψαν τρεις διδακτικές ώρες, ολοκλήρωσαν οι μαθητές τα γλυπτά τους.

Στο πρώτο στάδιο διαμόρφωσαν τον σκελετό και καθόρισαν την κίνηση της φιγούρας της.

DSCN0801

Την επόμενη εβδομάδα (δεύτερο στάδιο) έπλασαν με πηλό και ολοκλήρωσαν το γλυπτό τους. Αποθηκεύσαμε τα γλυπτά, στο χώρο του σχολείου, για να στεγνώσουν.DSCN0805

Τέλος (την τρίτη διδακτική ώρα) κάλυψαν τις ατέλειες που προέκυψαν καθώς στέγνωσε ο πηλός και κάλυψαν το γλυπτό με κόλλα για να ενισχύσουν την αντοχή του.

DSCN0857

Τα έργα τοποθετήθηκαν σε ξύλινη βάση, σε παράταξη, και αποτελούν μέρος της διακόσμησης του σχολείου μας.

Μιχάλης Κοντούδης (εικαστικός)

« 1 της 2 »

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 2016-17 Α” ΜΕΡΟΣ

ΤΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

«ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ»

Η πρώτη επαφή των μαθητών με το χρώμα και τα υλικά τους.

Χρωματικές αναμίξεις, διαφορετικά είδη γραφής και πειραματισμοί σε ένα ελεύθερο θέμα.

«ΠΟΛΗ»

Άσκηση σύνθεσης και ανάπτυξης ενός θέματος με εικαστικά μέσα.

ΤΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

«ΤΟ ΔΑΣΟΣ»

Σχέδιο – Τονική κλίμακα (αραιωμένη τέμπερα).

Η χρήση διαφορετικών τόνων δημιουργεί την εντύπωση του βάθους.

«ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ»

Γραμμικό σχέδιο.

Διακοσμητικό σε εξάγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο.

Μιχάλης Κοντούδης (εικαστικός)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

«ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ»

Τα έργα με θέμα “Πανσέληνος» έγιναν από τους μαθητές της Τρίτης τάξης στα πλαίσια της ενότητας μαθημάτων σχετικά με τη Σύνθεση και μετά την ανάλυση της ομώνυμης σειράς έργων του Γιάννη Μόραλη.

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

Τα έργα διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου δημιουργήθηκαν από τους μαθητές της Δευτέρας τάξης στα πλαίσια μαθημάτων σχετικά με το ρόλο των σχημάτων και των χρωμάτων στο χώρο.

 

Μιχάλης Κοντούδης (εικαστικός)

Michalis Kontoudis

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

«Ιστιοπλοΐα»

Τα έργα με θέμα «Ιστιοπλοΐα» δημιουργήθηκαν από τους μαθητές της Α? τάξης στα πλαίσια της ενότητας μαθημάτων σχετικά με τη Σύνθεση.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΗ

«Το όρος Sainte-Victoire»

Τα έργα  με θέμα «Παραλλαγή στο έργο “Το όρος Sainte-Victoire” του Πωλ Σεζάν» δημιουργήθηκαν από τους μαθητές της Β? τάξης στα πλαίσια της ενότητας μαθημάτων σχετικά με το Χρώμα.

 ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ

«Κίνηση»

Τα έργα με θέμα “Κίνηση” δημιουργήθηκαν από τους μαθητές της Γ? τάξης στα πλαίσια της ενότητας μαθημάτων «Κίνηση-Ένταση-Δυναμική».

Ο καθηγητής Μιχάλης Κοντούδης

ΧΡΩΜΑ (Α΄ ΤΑΞΗ)

Τα έργα δημιούργησαν οι μαθητές της πρώτης τάξης στο πλαίσιο της ενότητας μαθημάτων για το χρώμα.

Οι μαθητές επέλεξαν ένα θέμα που αφορά στα στοιχεία της φύσης, τις εποχές του χρόνου, τα φυσικά φαινόμενα.

Αναζητούν τη χρωματική αρμονία, τα σχήματα και το είδος γραφής (ματιέρα) που εκφράζει το θέμα τους και δημιουργούν την εικόνα του.

Χρησιμοποιούν τα χρώματα και τα σχήματα στην καθαρή τους αφηρημένη μορφή, αποφεύγοντας τη χρήση περιγραφικών στοιχείων.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ (Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

Τα έργα δημιούργησαν οι μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου στα πλαίσια της ενότητας «Η δομή και η σύνθεση», μετά την ανάπτυξη των βασικών αρχών της σύνθεσης και την παρουσίαση του έργου του Γιάννη Μόραλη.

 

 

ΚΟΛΑΖ

Τα έργα δημιούργησαν οι μαθητές της Β΄ γυμνασίου στα πλαίσια του θέματος «Το χαρτί και οι τεχνικές του» και με ερέθισμα τα κολάζ του Ανρί Ματίς.