ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ 006

2ο Γυμνάσιο Μεγάρων

Το 2ο Γυμνάσιο Μεγάρων ιδρύθηκε το έτος 1983, όταν

ο αριθμός των μαθητών του 1ου Γυμνασίου είχε αυξηθεί

τόσο πολύ που κατέστησε πλέον επιτακτική την ανάγκη

για τη δημιουργία ενός νέου σχολείου. Ωστόσο δεν

απέκτησε δικό του κτίριο αλλά λειτούργησε

-και εξακολουθεί να λειτουργεί- συστεγαζόμενο με το

1ο Γυμνάσιο και συναυλιζόμενο με το 1ο Λύκειο Μεγάρων.

Συγκεκριμένα διατηρεί το ισόγειο,

το δεύτερο και τρίτο όροφο του ενιαίου κτιρίου.